Po roce usilovné práce jednotlivých realizačních týmů vstupují sektorové dohody v život. Do konce června 2015 bude podepsáno všech 8 sektorových dohod a 13 regionálních sektorových dohod.

Sektorová dohoda představuje jedinečný nástroj pro řešení oblasti lidských zdrojů při současné neuspokojivé situaci na trhu práce. Česká ekonomika se po několika letech recese zvedá, míra nezaměstnanosti mírně klesá, a o to více zaměstnavatelé pociťují nedostatek kvalifikovaných pracovníků a nedostatečně připravené absolventy škol. A protože již všichni pochopili, že je třeba začít skutečně konat, podařilo se za několik měsíců to, co dříve nebývalo běžnou praxí – s vidinou naplnění vizí, které si sektorové dohody stanovily, se spojili zástupci zaměstnavatelů, zaměstnanců, škol a vzdělávacích institucí, ale také Úřadu práce ČR a relevantních ministerstev. V případě regionálních sektorových dohod se připojili rovněž hejtmani a Krajské úřady.

Společně pak vybrali obory, kde je oblast lidských zdrojů nejvíce pálí, a poté zpracovali sektorové dohody, které ovšem nejsou jen archem papíru, ale obsahují konkrétní opatření s termíny realizace a partnery, kteří za ni budou zodpovídat. Po dlouhých vyjednáváních, připomínkování a upravování jsou sektorové dohody hotovy a začal proces podepisování.

Regionální sektorové dohody (RSD) mají v krajích velký ohlas

Při slavnostních aktech za účasti hejtmanů jsou signovány regionální sektorové dohody. U prvních podepsaných (RSD pro Ústecký kraj a RSD pro Královéhradecký kraj), již dokonce jejich aktéři začali realizovat první opatření a aktivity z Akčních plánů.

Škála oborů, na které se RSD v krajích zaměřují, je široká. Tým RSD pro Královéhradecký kraj si dal za cíl zajistit více kvalifikovaných odborníků a absolventů středních škol na trhu práce v tradiční oblasti kraje – textilním a oděvním průmyslu. RSD pro Ústecký kraj se soustředí na dosažitelnost kvalifikované pracovní síly pro chemický průmysl a chce přispět nejen k rozvoji zaměstnanosti a zaměstnatelnosti, ale i k celkovému dalšímu rozvoji a modernizaci chemického průmyslu. Podobný úkol si stanovila také RSD pro Pardubický kraj. Chemii, konkrétně oblasti plastikářství, se věnují i RSD pro Plzeňský kraj, RSD pro Zlínský kraj a RSD pro Kraj Vysočina, které prostřednictvím zajištění kvalifikované pracovní síly pomohou rozvoji firem z oboru. Oblast elektrotechniky a energetiky si vybraly RSD pro Jihočeský kraj a RSD pro Olomoucký kraj, a i k nim se připojují významní zaměstnavatelé z obou krajů a navazují úzkou spolupráci se školami a vzdělávacími institucemi. Nijak překvapivou skutečností je, že tým RSD pro Liberecký kraj přispěje realizací dohodnutých aktivit k zajištění potřebných odborníků pro znovu se rozvíjející sklářský průmysl. RSD pro Karlovarský kraj pomůže zaměstnavatelům v oblasti „černých" řemesel a RSD pro Moravskoslezský kraj spolupracuje s aktéry z oboru zpracovatelského průmyslu, kteří si rovněž stěžují na nedostatečně kvalifikovanou pracovní sílu. Slévárenství je ohroženým odvětvím v Jihomoravském kraji, a proto se zde spojili partneři, aby zvýšili jeho prestiž a přesvědčili veřejnost o tom, že se jedná o obor zajímavý, ale především perspektivní. RSD pro Středočeský kraj se zaměřuje na téma, které není příliš známé, a přesto zaměstnavatele velmi trápí – nedostatek pracovníků v oblasti autodopravy a opravy velkých vozů.

Společným cílem všech sektorových dohod, ať se jedná o jakékoli odvětví, je především díky spolupráci všech stran dosáhnout stavu, kdy školy budou opouštět absolventi s praxí a bez okamžité potřeby dalšího proškolování, rekvalifikovaní uchazeči o zaměstnání budou zaměstnatelní, zaměstnavatelé budou mít kvalifikované zaměstnance, počet nezaměstnaných se sníží a ekonomika poroste.

Sektorové dohody vznikají v rámci projektu „Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů" iniciovaného a realizovaného Svazem průmyslu a dopravy ČR a jeho partnerem Českomoravskou konfederací odborových svazů.

Kristýna Bendíková, SP ČR

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit