V rámci dnešního jednání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody (tripartity) odmítl Svaz průmyslu a dopravy ČR a další zaměstnavatelské svazy a asociace nesouhlas s tím, aby v současné době byl podán návrh na ratifikaci úmluvy Mezinárodní organizace práce o stanovení minimálních mezd. Hlavním důvodem pro odložení ratifikace Úmluvy č. 131 je, aby byl nejprve stanoven mechanismus pro zvyšování minimální mzdy, aby její výše byla předvídatelná, což zaměstnavatelé zdůrazňovali i při letošních jednáních o výši minimální mzdy. „Podpoříme ratifikaci ve chvíli, kdy budeme znát mechanismus stanovení minimální mzdy v ČR,“ uvedl viceprezident SP ČR Jan Rafaj.

Posláním Úmluvy je zabezpečit minimální mzdový standard zejména v zemích rozvojového světa. Většina zemí EU Úmluvu dosud neratifikovala, jde například o země V4, silné ekonomiky jako Německo, skandinávské státy, Rakousko, Belgie a další země. ČR po dlouhé době navrhuje ratifikaci tří Úmluv, kromě této Úmluvu č. 183 o ochraně mateřství (2000) a Úmluvu č. 154 o podpoře kolektivního vyjednávání (1981), proti jejichž ratifikaci nemá Svaz průmyslu a dopravy ČR výhrady.

Rozpory se projevily mezi zástupci zaměstnavatelů a odboráři v případě řešení situace ve zdravotnictví. Předložená zpráva Ministerstva zdravotnictví ČR podle zaměstnavatelů nezachycuje komplexně aktuální stav,jde převážně o popis vybraných segmentů. Shoda nastala pouze v tom, že se situace musí řešit, přispět by k tomu měl společný expertní tým. Bližší informace najdete v tiskové zprávě.

Zdroj: SP ČR

 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit