SP ČR uspořádal schůzku významných zaměstnavatelů s hejtmanem a náměstkem primátora pro školství.

Regionální zastoupení Svazu průmyslu a dopravy ČR v Liberci a Technické muzeum Liberec chtějí pomoci při řešení kritické situace průmyslových podniků libereckého regionu na trhu práce, zejména v oblasti absolventů technických škol. Dne 15. 3. 2016 se podařilo se uskutečnit schůzku významných zaměstnavatelů s hejtmanem Libereckého kraje M. Půtou a náměstkem primátora pro školství I. Langrem. 

Cílem setkání bylo upozornit na současnou situaci, která ohrožuje nejen další rozvoj průmyslu, ale i současnou výrobu a existenci průmyslových společností a ze strany zaměstnavatelů navrhnout možná řešení.

Výsledkem jednání je například:

  • provedení analýzy využití absolventů odborných škol a učilišť pro potřebu průmyslu,
  • vytvoření  nabídky praktické výuky a exkurzí pro žáky středních škol i základních škol do firem,
  • zajištění karierních poradců do škol s akreditací dle NSK,
  • zaměření burzy škol EDUCA více na rodiče žáků včetně různých zvýhodnění za účast,
  • umožnění společných exkurzí dětí s rodiči v průmyslových podnicích, a to i v odpoledních hodinách,
  • koordinace a provázanost vzdělávacích aktivit mezi Krajským úřadem Libereckého kraje a  Statutárním městem Liberec a zaměstnavateli.

-lhe-

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit