Dne 4. 3. 2016 v areálu společnosti Lovochemie proběhlo diskusní setkání členů Svazu průmyslu a dopravy ČR, významných zaměstnavatelů Ústeckého kraje. Cílem bylo zmapovat aktuální problémy a bariéry v oblasti podnikání a ekonomického rozvoje Ústeckého kraje. Výstupy jednání se odrazí v připravované regionální strategii rozvoje průmyslu a podnikání, jejíž zpracování zadalo oddělení podpory průmyslu a podnikání Krajského úřadu Ústeckého kraje. Pozvání k diskuzi přijali zástupci společností z chemického, těžebního, strojírenského, papírenského, energetického a elektrotechnického průmyslu a služeb.

Za klíčový problém zaměstnavatelé považují nedostatek kvalifikované pracovní síly v technických oborech, posílení elektrické sítě na Šluknovsko novým 110 kilovoltovým vedením, z hlediska dopravní infrastruktury se jedná o dostavbu dálnice D8 a výstavbu jednotlivých obchvatů či splavnění řeky Labe výstavbou plavebního stupně v Děčíně. Zásadní překážku na národní úrovni pak představuje současná podoba zákona o veřejných zakázkách a procesu posuzování vlivu stavby na životní prostředí (EIA).

Vzhledem k tomu, že vláda České republiky na svém výjezdním zasedání v Ústeckém kraji v říjnu loňského roku schválila přípravu opatření zaměřených na hospodářskou restrukturalizaci Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje, budou získané připomínky, náměty a odborná stanoviska také cenným zdrojem informací při jednáních s dotčenými ministerstvy.

Jednání se rovněž zúčastnil předseda Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje František Jochman, ředitelka krajské kanceláře Agentury CzechInvest Alena Hájková a vedoucí oddělení podpory průmyslu a podnikání Ústeckého kraje Aleš Tallowitz.

-lhe-

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit