Nedostatek profesionálních řidičů nákladní a autobusové dopravy bude hlavním tématem prvního Dopravního fóra Ústeckého kraje, které se uskuteční dne 1. 6. 2016 v Ústí nad Labem.

Organizátorem je Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje ve spolupráci s Odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje. K přípravě a realizaci fóra byla ustavena pracovní skupina složená ze zástupců pořádajících organizací, Svazu průmyslu a dopravy ČR, krajské pobočky Úřadu práce ČR a ČESMAD Bohemia, který na tuto skutečnost upozornil zástupce zaměstnavatelů. „Řada spedičních firem má již nyní akutní nedostatek lidských zdrojů a hrozí celkový kolaps tohoto odvětví“, sdělil Zdeněk Gerstner z Institutu silniční dopravy ČESMAD BOHEMIA s.r.o. Cílem fóra je posílit spolupráci mezi zaměstnavateli, středními školami a dalšími partnery při podpoře profese řidič.

-lhe-

 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit