Zkušení pracovníci odcházejí do důchodu a mladá generace si nevybírá práci v průmyslu jako první volbu své profesní dráhy. Z toho vyplývá riziko ztráty technického know-how.

Těžký průmysl - obzvláště hutnictví a těžké strojírenství - bojují už řadu let se stárnutím svých pracovníků. V oborech jako hutník, koksař, kovář nebo obráběč kovů je problém kvůli malému zájmu otevřít třídy. I když se to podaří, příliš nízký počet absolventů nedokáže uspokojit poptávku zaměstnavatelů. Řešením může být využití nabídky Úřadu práce, který často registruje šikovné lidi, kteří si nesprávně zvolili povolání.

I z toho důvodu inicioval Svaz průmyslu a dopravy se svými členskými firmami, Úřadem práce (ÚP) a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (MPSV) projekt, který by mohl řešit generační obměnu ve firmách. Takzvaný mezigenerační tandem se začne rozjíždět v průběhu letošního roku a bude realizován prostřednictvím projektů "Záruky pro mladé v MSK" a "Podpora odborného zaměstnávání zaměstnanců II".

SP ČR si během loňského podzimu udělal rychlý průzkum v regionu, ze kterého vyplynulo, že jen osm členských firem v danou chvílí poptávalo bezmála 600 pracovníků všech stupňů kvalifikace. Vzhledem k výhradám sociálních partnerů k řešení poptávky firem "dovozem" pracovníků ze zahraničí (prostřednictvím projektu Ukrajina - část B), se SP ČR obrátili na ÚP, aby společně hledali řešení, jak získat dostupné informace o evidovaných uchazečích a efektivně je roztřídili do firem.

K prozkoušení schopností a dovedností uchazečů slouží metoda Ultradex, jejíž výhody se SP ČR ve spolupráci s partnery podařilo demonstrovati na ÚP v Ostravě. Tato metoda nikoho nediskvalifikuje, ale skutečně hledá optimální zaměstnání, takže výsledek testovací baterie se dá velmi dobře propojit s nabídkou zaměstnání. Vzhledem k pozitivní reakci zaměstnanců ÚP vedeme k tomuto tématu další jednání.

Právě Ultradex může být také jedním z doplňkových nástrojů řešení situace ve společnosti OKD. Zaměstnavatelé i Úřad práce mají problém zjistit, kdo z evidovaných má skutečně zájem o zaměstnání. Důležité je, aby členové SP ČR nepodléhali prosbám uchazečů o práci ve stylu: „Dejte mi razítko pro pracák, že jsem se tady byl ptát na práci a já zase půjdu."

Důležitou událostí v otázce zaměstnanosti a lidských zdrojů, bylo pro SP ČR přistoupení k Moravskoslezskému paktu zaměstnanosti. S ním SP ČR dlouhodobě spolupracuje a z tohoto pohledu bylo přistoupení SP ČR logickým důsledkem aktivit v posledních několika letech. Společně s Paktem se SP ČR bude starat o rozvíjení závěrů Regionální sektorové dohody pro MSK, ale zároveň se také snažit o praktickou aplikaci znalostí a podnětů, které byly během její přípravy nasbírány. Moravskoslezský pakt  zaměstnanosti je dlouhodobým tahounem snah o rozvoj observatoří trhu práce, jež jsou přesně tím predikčním nástrojem, který by měl umožnit efektivní propojování nabídky vzdělávání s trhem práce. V krátkodobém horizontu se společně s Paktem budeme podílet na řešení aktuálních problémů trhu práce v kraji. Velmi akutní je například průzkum absorpční kapacity firem ve vazbě na problémy Dolu Paskov.

Petr Holica

regionální manažer SP ČR pro Moravskoslezský kraj

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit