V červnu loňského roku byla slavnostně podepsána Regionální sektorová dohoda Středočeského kraje v oblasti autodopravy a opravy velkých vozů (RSD). Její signatáři si jako hlavní cíl stanovili posílení spolupráce mezi zaměstnavateli, školami a dalšími partnery, a to díky společnému postupu při náboru nových žáků, modernizaci školních vzdělávacích programů, zlepšení a zacílení praktické výuky žáků či vytvoření systému pro poskytování odborných praxí žákům a učitelům odborného výcviku.

Během prvního roku existence se partnerům dohody podařilo zrealizovat řadu společných akcí, které přispěly ke zvýšení popularity vybraných učebních oborů a také prohloubit spolupráci mezi zainteresovanými školami a firmami.

Jedním ze stěžejních úkolů RSD Středočeského kraje je zajisté snaha o modernizaci a doplnění učebních oborů o nové potřebné kompetence, mezi které patří možnost získání průkazů profesní způsobilosti řidičů. V této oblasti došlo k důležitým jednáním mezi zástupci škol a Krajského úřadu Středočeského kraje, která vyústila v příslib podpory vybraných učebních oborů a financování výuky a výcviku vedoucího k získání profesních průkazů. Nejjednodušší formou realizace se ukázala forma zkráceného studia, která přináší možnost naplnění ze strany zájemců o toto studium a současně možnost brzkého ukončení studia s potřebnými kompetencemi.

-lhe-

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit