Státní úřad inspekce práce za leden až listopad eviduje 33 456 pracovních úrazů, z toho bylo bohužel 92 smrtelných. 1196 úrazů evidují inspektoři jako závažné s hospitalizací nad 5 dnů a 32 168 spadá do kategorie ostatních pracovních úrazů.

Oblastní inspektoráty provedly 35 kontrol příčin a okolností smrtelných pracovních úrazů, 304 kontrol příčin a okolností závažných úrazů a 14 kontrol příčin a okolností ostatních pracovních úrazů. Při těchto kontrolách inspektoři zjistili 569 nedostatků,“ uvedl generální inspektor Rudolf Hahn.

Za porušení právních předpisů v oblasti pracovní úrazovosti bylo k 30. listopadu uloženo orgány inspekce práce celkem 70 pokut v celkové výši 5 521 000 Kč.

Státní úřad inspekce práce shromažďuje informace o úrazech ve svém informačním systému. Zaměstnavatel je povinen vyhotovit záznam u všech pracovních úrazů, při kterých došlo ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než tři dny, nebo pokud zaměstnanec zemřel. Podle zákona o inspekci práce inspektoři kontrolují příčiny a okolnosti pracovních úrazů a účastní se šetření na místě.

Převato z: www.esondy.cz

Sdělte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.
-lhe-

 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit