Regionální zastoupení SP ČR realizovalo na konci měsíce června setkání u kulatého stolu ve Zlíně, na který byli přizváni pracovníci Oblastního inspektorátu práce pro Zlínský kraj, aby zde diskutovali s pozvanými zástupci členský firem, institucí i odborářů. Kulatý stůl se koná za účelem osvěty a prevence v oblasti, které sociální partneři v praxi věnují značnou pozornost. Diskuse zástupců sektorové dohody a dalších sociálních partnerů umožní sdílení vlastních zkušeností, podnítí vzájemnou inspiraci a posílí sociální dialog napříč veřejným a soukromým sektorem v oblasti zaměstnávání lidí.

Stěžejním tématem diskuse bylo především poradenství, možnosti spolupráce se zaměstnavateli, zajímavé aktuality z oblasti inspekce práce, dále pak specifika kontrolní činnost v oblasti pracovně právních vztahů se zaměřením a průběh kontrol, práce s absolventy, stážisty, brigádníky a doporučení ze strany OIP. V neposlední řadě byla věnována pozornost specifikům kontrolní činnosti v oblasti BOZP.

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit