Společenská odpovědnost firem je v Česku stále více diskutovaným tématem. Věnují se mu nejen zástupci podniků, ale také Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, potažmo celá vláda. Zúčastněte se on-line průzkumu na zmíněné téma.

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo ve spolupráci s portálem BusinessInfo.cz on-line konzultaci – Společenská odpovědnost organizací „Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice“. Cílem veřejné konzultace je získat náměty a návrhy od všech zainteresovaných subjektů, které se problematice Společenská odpovědnost organizací (CSR) intenzivně věnují.

Z Usnesení vlády České republiky ze dne 25. ledna 2016 č. 49 vyplývá pro ministra průmyslu a obchodu úkol předložit vládě do 30. září 2018 zprávu o plnění původního a také návrh nového akčního plánu. Výstupy z této veřejné konzultace budou využity pro přípravu „nového akčního plánu společenské odpovědnosti organizací v České republice“.

On-line konzultace k Národnímu akčnímu plánu CSR

Pracovníci MPO Vám předem děkují za Vaši spolupráci a čas věnovaný vyplnění dotazníku!

Rychlý odkaz sem: www.businessinfo.cz/pruzkum-csr 

Zdroj: www.businessinfo.cz

 

 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit