Začátkem prosince 2017 se v Českých Budějovicích konal seminář projektu NORD na téma Exekuce, srážky ze mzdy, osobní bankrot, který moderovala JUDr. Monika Emanuelová. Toto diskusní fórum bylo zaměřené na rady zaměstnavatelům, jak postupovat v případě zaměstnání osob s exekucemi. Fóra se účastnili hlavně zaměstnavatelé, kteří agendu spojenou s exekucemi řeší a bylo určeno zejména pro vedoucí pracovníky řízení lidských zdrojů, personalisty a mzdové účetní.

Na programu bylo prodiskutování těchto diskusních okruhů: právní předpisy upravující postup při provádějí srážek ze mzdy, témata jako srážky bez a se souhlasem zaměstnance, dohody spojené s touto problematikou, pořadí vypořádávání srážek, vyživovaná osoba, postup při provádění srážek ze mzdy při souběhu exekučních srážek a srážek na základě dohody, Insolvenční zákon, součinnost zaměstnavatele vůči insolvenčním správcům, exekutorům, soudům a další. Paní doktorka Emanuelová velmi přínosně propojovala teoretické předpisy s převedením na praktické příklady a účastníci diskusního fóra mohli vstupovat a dále se ptát na konkrétní případy.

Tohoto semináře se účastnilo 11 zástupců firem v Jihočeském kraji a na základě hodnotících dotazníků i na základě osobních rozhovorů s účastníky, proběhl seminář velmi úspěšně.

-red-

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit