Na základě často pokládaných dotazů na téma profesních preferencí a očekávání se regionální zastoupení Svazu průmyslu a dopravy ČR rozhodlo zadat výzkum profesní orientace studentů středních škol v Pardubickém kraji. Analýza, jejíž kompletní název zní Výzkum vývoje profesní orientace studentů středních škol v Pardubickém kraji pro školní rok 2018/2019, vznikla s podporou Odboru školství Pardubického kraje. Cílem analýzy je přinést lepší vhled do mysli budoucích absolventů související s uplatněním na trhu práce a plánům do budoucna.

Výzkum probíhal na koci roku 2018 a shromáždil celkem 3002 relevantních odpovědí studentů z 58 škol. Pokud jde o obsah výzkumu, přináší informace o profesní orientaci respondentů, důvodech výběru a preference budoucího povolání a informace o plánech a představách o dalším směřování po ukončení aktuálního studia, včetně např. očekávaného platového ohodnocení, nebo podnikatelského potenciálu. Cílem výzkumu však bylo také poodhalit míru spokojenosti se současným studiem a zájmem uplatnit jej v budoucím povolání. Proto výzkum přináší informace o hodnocení studia a profesní vyhraněnosti, o kvalitě kariérového poradenství, ale také o hodnocení rozsahu praktické přípravy na pracovištích zaměstnavatelů.

Aktuálním cílem regionálního zastoupení SPČR ve spolupráci s Odborem školství Pardubického kraje je důsledně prodiskutovat závěry analýzy a vyhodnotit je v souvislosti se současným stavem. Následovat by mělo sdílení výsledků a jejich hodnocení s našimi sociálními partnery.

Celé znění analýzy je k dispozici zde.

 

Autor: Richard Koubek

 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit