V Plzni se konal česko-německý workshop týkající se překonávání právních překážek v česko-bavorském pohraničí. Součástí programu bylo i slavnostní podepsání otevřené iniciativy pro všechny aktéry česko-bavorského příhraničí ke spolupráci. Za Svaz průmyslu a dopravy ČR tuto iniciativu podepsal viceprezident František Chaloupecký. Dalšími podepsanými aktéry jsou Svaz měst a obcí, Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni a Univerzita Pasov.

Předmětem spolupráce současných, ale i budoucích partnerů bude zaměření se na překonávání právních překážek v oblasti správy ekonomiky, sociálních věcí a zdravotnictví. „Naší snahou je, aby aktivity a akce tohoto typu prospěly také podnikatelským subjektům nejen z hlediska legislativy a právních předpisů, ale také vzájemnému potkávání se s partnery. Toto je možné realizovat také za podpory starostů na obou stranách hranic, a takto také budou směrována naše další připravovaná jednání,“ uvedl František Chaloupecký.

Žádosti o připojení ke spolupráci mohou být předkládány až do 28. února 2020.

Zdroj: www.spcr.cz 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit