Burzy práce a vzdělání v Olomouckém kraji se konaly již po šesté, tentokrát po druhé ve všech okresních městech, tedy Jeseníku, Olomouci, Prostějově, Přerově a Šumperku. Burzy měly opět stejný hlavní cíl: uspořádat společnou prezentaci regionálních zaměstnavatelů a odborných škol s cílem přispět k aktivnímu a zážitkovému kariérnímu poradenství a umožnit všem zájemcům z řád cílových skupin získat bezprostřední a aktuální informace o trhu práce, žádaných kompetencích, volných místech, plánovaných akcích apod.

Cílovými skupinami jsou především žáci ZŠ, studenti SŠ, rodiče, kariérní poradci, pedagogové, klienti úřadu práce a zájemci o rekvalifikace a další vzdělávání se zájmem o uplatnění na trhu práce.

Mezi klíčové přínosy akce patří možnost bezprostředního kontaktu se zástupci regionálních zaměstnavatelů (personalisté, technici) a regionálních odborných škol (ředitelé, vedoucí praktické i teoretické výuky, pedagogové). Burzy také aktivně přispívají kariérovému poradenství v oblasti volby středoškolského studia a budoucího povolání a slouží kariérovým poradcům jako zdroj informací, inspirace a kontaktů.

Mezi každoroční výzvy patří příprava a realizace zajímavého a interaktivního doprovodného programu, který bývá připraven s převážně s ohledem na návštěvníky z řad žáků škol a kariérních poradců. Letos se opět ujaly soutěže pro návštěvníky, exponáty a technika v životní velikosti, aktivity na stáncích vystavovatelů, praktické činnosti, diskusní setkání škol, zaměstnavatelů a kariérních poradců a další. V letošním ročníku se nově podařilo zrealizovat také Živé knihovny povolání, které názorně a interaktivně přiblížily vybraná povolání. Tyto proběhly v Přerově, Šumperku a Olomouci.

Organizátory Burz práce a vzdělání jsou:
  • Svaz průmyslu a dopravy ČR, regionální zastoupení
  • Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci
  • Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště Jeseník, Prostějov, Přerov a Šumperk
  • Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje
  • Okresní hospodářské komory v Jeseníku, Prostějově, Přerově a Šumperku

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit