Diskusní setkání zaměstnavatelů s vedoucími zaměstnanci Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj a Oblastním inspektorátem práce pro Královéhradecký a Pardubický kraj se připravuje za účelem sdílení poznatků a zkušeností, osvěty a prevence. Hlavními tématy setkání bude bezpečnost práce, pracovní vztahy a nelegální zaměstnávání. V tématu pracovních vztahů a pracovních podmínek budou zohledněny i nové zkušenosti v době jarní fáze pandemie COVID-19.

Od účastníků diskusního fóra je očekávána aktivní diskuse a sdílení zkušeností, díky kterým budou mít možnost lépe porozumět některým procesům a úkonům v oblasti kontroly ze strany inspekce práce a budou si moci odnést inspiraci a poučení v zajišťování lepší bezpečnosti na pracovištích a dodržování pracovně právních předpisů. Kulatý stůl je pořádán rovněž za účelem rozvoje dialogu mezi zaměstnavateli a veřejnou správou.

K účasti na kulatém stole jsou přizvání zástupci OIP pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj/OIP pro Královéhradecký a Pardubický kraj, Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Olomouci/Krajské pobočky v Pardubiciích a především samotných zaměstnavatelů z regionu.

Autor: Richard Koubek

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit