Začátek letošního roku Svazu průmyslu a dopravy přinesl úspěch v podobě navázání spolupráce aktuálně s jedněmi z nejdůležitějších institucí v naší zemi - krajskými hygienickými stanicemi (KHS). Svaz inicioval možnost uspořádání diskusních fór v jednotlivých krajích na téma prevence Covid-19 na pracovištích u Oddělení hygieny práce a pracovního lékařství na Ministerstvu zdravotnictví. Aktéři vyšli vstříc velké poptávce ze strany zaměstnavatelů, kteří dlouhodobě volali po praktických a bezprostředních informacích v rámci prevence Covid-19.

Cílem těchto on-line diskusních fór, které se uskutečnily od ledna do března ve všech 14 krajích napříč republikou, bylo diskutovat hygienická opatření v rámci prevence nákazy COVID-19. V praktické rovině šlo o sdílení zkušeností a doporučení, jak nejlépe skloubit ochranu zdraví zaměstnanců se zajištěním provozní či jiné ekonomické činnosti. Zástupci KHS též pomohli účastníkům setkání orientovat se mj. v povinnostech a doporučeních v rámci prevence na pracovišti, seznámili je s účelem kontrolní činnosti a probrali další důležitá témata, která se v souvislosti s pandemií často řeší.

Mezi konkrétními tématy a dotazy, o kterých se diskutovalo, byly např. antigenní testy a testování, očkování proti COVID-19 a možné vedlejší účinky, účinná a praktická dezinfekce pracoviště, karanténa vs. izolace, postupy praktických lékařů při stanovování karantény, posuzování míry rizikových kontaktů, charakteristika rizikového pracoviště, trasování osob, návštěvy v sociálních zařízeních a prokazování bezinfekčnosti, sankce za nedodržování hygienických opatření, mezinárodní zkušenosti s prevencí COVID-19, nové mutace koronaviru, např. britská, a jejich nebezpečí a v neposlední řadě také bezpečné a šetrné užívání a likvidace roušek či respirátorů.

Velmi pozitivní zkušeností byla aktivní účast KHS na přípravách diskusních fór. Mnohé z nich se podílely na přípravě obsahu a sdílely důležité informace, které tak mohly být dány účastníkům k dispozici. I díky tomuto akce splnila primární cíl, tedy přispět k osvětě a prevenci šíření COVID-19 na pracovištích a podpořit tak zaměstnavatele v této nelehké době. Zároveň tento příklad úspěšného sociálního dialogu podpořil i dlouhodobý cíl, kterým je kontinuální spolupráce s krajskými hygienickými stanicemi.

- red-

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit