Senioři se dočkají mobilního zvedáku, handicapovaní rehabilitačních pomůcek a děti z dětského domova si užijí rekreační pobyt. Zaměstnanci skupiny ORLEN Unipetrol už po desáté pomohli splnit přání lidem z neziskových organizací. Mezi sebou vybrali rekordní částku 293 759 korun. Tu stejně jako v předchozích letech jejich zaměstnavatel zdvojnásobil. Celkově tedy na dobrou věc putuje bezmála 600 tisíc korun. Za deset let konání sbírky Splněná přání takto zaměstnanci Orlen Unipetrolu rozdělili mezi potřebné již více než tři miliony korun.

„Velice děkuji všem našim zaměstnancům, kteří se i v této nelehké době do sbírky zapojili. Díky nim společně darujeme neziskovým organizacím o téměř 80 000 korun více než v minulém roce. Je to krásný výsledek,“ říká Katarzyna Woś, místopředsedkyně představenstva skupiny ORLEN Unipetrol a předsedkyně správní rady Nadace ORLEN Unipetrol, a dodává: „Naše charitativní sbírka Splněná přání má dlouholetou tradici, tento ročník byl jubilejní desátý. V každém ročníku se přispívá na vybrané neziskové organizace z lokalit, ve kterých naše skupina působí. Získané finanční prostředky pomáhají opuštěným, handicapovaným či nemocným dětem a dospělým.“

Výtěžek aktuální charitativní sbírky poputuje do sedmi neziskových organizací v celkem šesti lokalitách. Vybrané finanční prostředky tradičně pomohou opuštěným dětem z dětského domova v Kralupech nad Vltavou či rodinám s handicapovanými dětmi, se kterými spolupracuje Středisko rané péče v Pardubicích. Do sbírky je opět zařazeno také brněnské Centrum Kociánka, které poskytuje podporu lidem se zdravotním postižením. Pokračuje spolupráce s Domovem pro seniory Naděje v Litvínově a neziskovou organizací Pojďte dál působící v Neratovicích, jež zajišťuje zaměstnání pro lidi s postižením. Již druhým rokem je součástí sbírky Nadace ORLEN Unipetrol, jejímž cílem je především podpora vzdělávání. Nově byla do sbírky zařazena organizace Borůvka z Prahy, která pomáhá lidem s handicapem uplatnit se na trhu práce.

Komu zaměstnanci ORLEN Unipetrolu splnili přání?

  • Seniorům z domova pro seniory v Litvínově
Celkově se pro ně vybrala částka 190 692 Kč.
S pomocí příspěvků pořídí elektricky poháněný stavěcí zvedák a elektrický mobilní zvedák. Obě tato zařízení zlepší klientům domova pro seniory mobilitu. Domov pro seniory zároveň obdržel od skupiny ORLEN Unipetrol 790 litrů dezinfekce.
 
  • Handicapovaným dětem i dospělým v péči Centra Kociánka Brno
Celkově se pro ně vybrala částka 99 642 Kč.
Dar využijí na nákup rehabilitačních pomůcek, dále na nákup pomůcek pro ergoterapii, hippoterapii a do denních stacionářů.
 
  • Dětem z dětského domova v Kralupech nad Vltavou
Celkově se pro ně vybrala částka 83 692 Kč.
Finanční prostředky ze sbírky použijí na rekreaci pro děti.
 
  • Malým klientům Střediska rané péče v Pardubicích a jejich rodičům
Celkově se pro ně vybrala částka 65 118 Kč.
Z příspěvků pořídí speciální a didaktické pomůcky pro handicapované děti.
 
  • Nadaci ORLEN Unipetrol
Celkově se vybrala částka 64 690 Kč.
Získané finanční prostředky použijí na podporu vzdělávání dětí ze sociálně slabých poměrů.
 
  • Handicapovaným klientům organizace Borůvka v Praze
Celkově se pro ně vybrala částka 46 842 Kč.
Dar bude použit jako příspěvek na pracovně-tréninkový program pro handicapované a na podporu zaměstnávání handicapovaných. Organizace zároveň od skupiny ORLEN Unipetrol obdržela víčka, která zaměstnanci odevzdali ve sbírce realizované přímo v areálech společnosti.
 
  • Lidem se zdravotním postižením v péči spolku Pojďte dál v Neratovicích
Celkově se pro ně vybrala částka 36 842 Kč.
Za finanční příspěvky pořídí nové pracovní pomůcky a prostředky pro klienty s mentálním postižením.
 

ORLEN Unipetrol Splnena Prani Katarzyna Woś

Foto: Katarzyna Woś, místopředsedkyně představenstva skupiny ORLEN Unipetrol a předsedkyně správní rady Nadace ORLEN Unipetrol.

Skupina ORLEN Unipetrol

je největší rafinérskou a petrochemickou společností v Česku. Zaměřuje se na zpracování ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů – zejména plastů a hnojiv. Ve všech těchto oblastech patří k významným hráčům na českém i středoevropském trhu. Do skupiny ORLEN Unipetrol spadají rafinérie a výrobní závody v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, společnost Paramo se značkou Mogul v Pardubicích a Kolíně, neratovická společnost Spolana a dvě výzkumná centra v Litvínově a Brně. Součástí Unipetrolu je i síť čerpacích stanic Benzina ORLEN v Česku a na Slovensku. V Česku Benzina ORLEN provozuje 420 stanic a je největším řetězcem. Na Slovensku je Benzina ORLEN od svého vstupu v roce 2019 jedním z nejrychleji rostoucích řetězců a v současnosti má ve své síti již 20 stanic. Skupina ORLEN Unipetrol patří mezi největší firmy v České republice a zaměstnává více než 4 800 lidí. V roce 2005 se ORLEN Unipetrol stal součástí skupiny ORLEN, která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě. Skupina ORLEN Unipetrol je aktivní v oblasti společenské odpovědnosti. Svou pozornost věnuje iniciativám zaměřeným na kultivaci a podporu udržitelného rozvoje, vzdělávání, místních komunit a životního prostředí.


Zdroj: ORLEN Unipetrol

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit