Vysoká koncentrace pracovníků ve výzkumu a vývoji (VaV) a zároveň největší podíl veřejných peněz investovaných do této oblasti mezi českými kraji. To jsou hlavní důvody toho, proč jižní Morava dokáže v oblasti inovací konkurovat vyspělým evropským regionům. Vyplývá to z právě vydané datové zprávy, kterou pro Jihomoravský kraj připravili analytici z inovační agentury JIC.

Zpráva pracuje s nejnovějšími daty, která jsou aktuálně k dispozici. V případě ukazatelů znalostní ekonomiky se jedná převážně o údaje z předminulého roku. Podle nich šlo do oblasti výzkumu a vývoje v Jihomoravském kraje 18,8 miliardy korun, což odpovídá hodnotě 3,1 % na HDP regionu. To řadí jižní Moravu na první místo mezi kraji České republiky a jde o srovnatelné číslo s nejvyspělejšími regiony Evropy. Konkrétně je to o půl procenta více než v Praze, a dokonce o procento nad evropským průměrem. Ve srovnání s rokem 2018 investoval Jihomoravský kraj do vědy a výzkumu o dvě miliardy korun více.

„Podpora výzkumu a vývoje je pro kraj prioritou. Dokazuje to i její klíčová pozice v rámci Regionální inovační strategie kraje. A důležitou roli hraje výzkum nejenom na akademických pracovištích, ale i na půdě firem. Znamená to, že táhneme za jeden provaz,“ říká radní JMK pro vědu, výzkum, inovace a IT a zároveň gestor Regionální inovační strategie Jiří Hlavenka. Datová zpráva jeho slova potvrzuje. Firmy na jižní Moravě do výzkumu a vývoje investovaly přes deset miliard korun. To je o jednu miliardu korun více než v roce 2018. Velkými investory do VaV jsou především velké společnosti, ale stranou nestojí ani malé a střední firmy. Těch s vlastním VaV je v Jihomoravském kraji nejvíce v celé republice, a sice 389. „Toto jsou sklizené plody dvacetiletého úsilí, dvaceti let kontinuity podpory inovacím v Jihomoravském kraji. Podpory ze strany kraje, města Brna, univerzit a profesionality JICu. A pro mě osobně je to závazek a povinnost neustávat, naopak ještě přidat. Naše ambice je dostat se v těchto parametrech na špičku v evropském rozměru,“ dodává Jiří Hlavenka.

Že oblast VaV roste, je patrné také z nárůstu zaměstnanců. Podíl pracovníků ve VaV na celkovém počtu zaměstnaných lidí v regionu je 3,9 %. Ještě před deseti lety byla v oblasti VaV zaměstnaná 2,6 % lidí. „Jedná se tak o narůstající trend, který je nejen příznivý, ale také poměrně unikátní. V žádném jiném regionu v České republice takto rychle podíl lidí zaměstnaných ve VaV nerostl,“ vysvětluje ředitel JICu, Petr Chládek.

Čísla ukazují i to, kde je prostor pro zlepšení. Ve srovnání s vyspělými regiony má jižní Morava stále nízký počet příjemců prestižních ERC grantů (grantů Evropské výzkumné rady). Zatímco srovnatelně velké Maďarsko získalo těchto grantů od roku 2007 téměř sedmdesát, Česká republika jich má na kontě pouhých 45, z toho 10 Jihomoravský kraj. „Kvalitní výzkum je nutnou podmínkou pro existenci atraktivního inovačního ekosystému. Rozpočty brněnských univerzit jsou srovnatelné s rozpočtem města či kraje. To nic nemění na tom, že se město Brno chce aktivně podílet na podpoře vědeckých talentů. To je i důvod, proč už 12 let město financuje program Brno PhD Talent, kterým podpořilo desítky mladých vědců v celkové výši přes 80 milionů korun," upozorňuje také náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný.

Díky definici silných a slabých stránek může Jihomoravský kraj průběžně optimalizovat Regionální inovační strategii. Aktuální dokument pro období 2021–2027 určuje šest klíčových hospodářských odvětví a 17 s nimi souvisejících produktových skupin. „Vybraným odvětvím, která mají místní dlouhou tradici a významně se podílí na zdejším ekosystému, se datová zpráva věnuje také, a u nejednoho čtenáře vzbudí zaslouženou hrdost na náš region. V neposlední řadě pak zpráva nabízí přehled nejdynamičtěji rostoucích podniků v kraji,“ dodává Petr Chládek.

Zdroj: www.kr-jihomoravsky.cz

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit