Od 1.října 2022 nabyla účinnosti novela zákona č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů. Touto novelou dochází k novému vymezení skutečného majitele a omezení výjimek pro subjekty, o nichž platí, že nemají skutečného majitele, pouze na veřejnoprávní právnické osoby. Zápis v evidenci bude nutné dát do souladu s novým zněním zákona do 1. dubna 2023.

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit