Svaz dopisem a svou analýzou otevřel téma administrativní zátěže ve VaVaI také na pravidelném jednání členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Ředitel Sekce hospodářské politiky Bohuslav Čížek spolu se zástupkyní zhotovitelů z EY představil hlavní problémy a jejich možná řešení. Společným zájmem je přehlednější, flexibilnější a méně zatěžující systém pro firmy a výzkumné organizace. Některá opatření by se měla promítnout do připravovaného zákona a projednávat s poskytovateli. Dále Rada např. diskutovala možnosti navýšení státního rozpočtu na VaVaI či záležitosti spojené s hodnocením výsledků.

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit