Pracovní úrazy musí podle nové úpravy předpisů o evidenci pracovních úrazů hlásit i osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ). „A to může být podle ohlasů ze semináře na toto téma opravdu velký problém, neboť OSVČ většinou zaměstnává sám sebe. Kdo pak třeba nahlásí smrtelný úraz,“ ptá se regionální manažerka Svazu průmyslu a dopravy pro Kraj Vysočina Ilona Staňková.

Seminář Nová evidence pracovních úrazů, který se konal v Jihlavě 8. března 2011 zorganizovalo regionální zastoupení Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Mezi novinky, o kterých se posluchači dozvěděli, patří kromě hlášení úrazů i OSVČ, i to, že úkoly spojené s prevencí rizik před pracovními úrazy zajišťuje buď zaměstnavatel sám, nebo odborně způsobilá osoba. A odborná způsobilost získaná podle dosavadních předpisů se považuje za splněnou nejdéle do 1. ledna 2012.

Další změny v oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, týkající se zaměstnavatelů i zaměstnanců představili zástupci Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu.

Prezentace se týkala nejen nových kontrol dodržování povinností, které vyplývají z právních předpisů, například odměňování zaměstnanců, náhrad mezd, diet atd., ale i konkrétním úpravám při projektových dokumentech staveb jako například u jaderných elektráren.

Inspektoráty bezpečnosti práce se také v roce 2011 zaměří více na kontroly ve strojírenství, zemědělství, dopravě a stavebnictví. Zajímavostí, která na semináři zazněla, je i to, že problém řešení dopravních nehod v areálech firem se řeší podle toho, jak jsou na výpisu z katastru nemovitostí popsány jednotlivé části pozemku. Pokud se jedná o účelovou komunikaci, řeší dopravní nehodu dopravní inspektorát, v případě, že se jedná o skladové prostory, dvory apod. řeší nehody obvodní oddělení PČR.

-pda-

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit