Česká věda, výzkum a inovace nutně potřebuje zásadní změny. Vyplývá to z nezávislého auditu zpracovaného konsorciem za účasti britské firmy Technopolis, který vznikl v rámci národních projektů, spolufinancovaných evropskými strukturálními fondy. Závěry analýzy, kterou média citovala, říkají, že systém podpory českého školství by měl doznat změn. Problémem totiž je, že i když má vědu „na starosti“ ministerstvo školství, odpovědnost za fungování „vědy“ je podle auditorů rozdrobena mezi všechna ministerstva. A to je podle mínění auditorů kontraproduktivní, protože zodpovědnost za výsledky vlastně nenese žádné z nich.

Náprava by se měla dotknout také systému hodnocení vědecké práce. Ta prý totiž není v tuzemsku správně hodnocena. Například ekonomický deník E15 uvedl, že v současnosti se všechny vědecké disciplíny posuzují podle stejných kritérií, na základě tohoto systému se pak badatelům rozdělují peníze. A tento systém se nelíbí ani českým vědcům. Auditoři také kritizovali, že vládní rada pro výzkum, vývoj a inovace v poslední době přestává být orgánem poradním, ale stává se spíše výkonným.

-pda-

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit