Proplácení výdajů, které souvisí s poskytováním sociálních služeb, bude i v dalších dvou letech místo českých krajů řídit ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Do kompetence krajských úřadů tato pravomoc spadne až od roku 2014. Počítá s tím novela zákona o sociálních službách. Novela už prošla i druhou komorou Parlamentu České republiky, tedy Senátem.

Média a agentury k tomu vedly, že bez zásahu zákonodárců by rozdělování peněz z ministerské úrovně jednotlivým příjemcům přes kraje skončilo už letos. Zatímco dosud jdou žádosti pro jednotlivé projekty přes krajské úřady na MPSV, nově by mělo ministerstvo dát kraji už jen celkovou dotaci, kterou by ten pak přerozděloval podle svého uvážení.

Zákon o sociálních službách v nové podobě ovšem podle kritiků, především z řad ČSSD, přesně nestanoví způsob převodu finančních prostředků, které jsou dosud vyčleněné ve státním rozpočtu v kapitole MPSV na dotační řízení pro poskytovatele sociálních služeb, do rozpočtu jednotlivých krajů. Jenom v letošním roce přitom šlo o 6,1 miliardy korun.

Podle agentury Mediafax stávající pravidla počítají s tím, že žádost o poskytnutí dotace na příslušné rozpočtové období předloží MPSV krajský úřad. V něm rozpracuje i střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, a to i s ekonomickou analýzou potřeb. Součástí zprávy musí být i financování.

-red-

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit