4. listopad 2022
/  Kategorie: Ostatní

Již druhý letošní seminář uspořádalo regionální zastoupení Liberec spolu s Krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje, OHK Liberec a Krajskou nemocnicí Liberec seminář pro firmy, ale i jiné organizace. Tentokrát na téma pracovně lékařských služeb.

Na semináři...

4. listopad 2022
/  Kategorie: Ostatní

Výsledky výzkumu určené pro automobilový průmysl bude uvádět do praxe nová spin-off společnost autinno, která vznikla na VŠB – Technické univerzitě Ostrava (VŠB-TUO). Jako první produkt nabízí systém Drive-by-Wire Car Interface 2 pro vývoj asistenčních systémů a automatizovaného řízení v osobních...

31. říjen 2022
/  Kategorie: Ostatní

Na podporu technického vzdělávání uspořádalo v liberecké regionální zastoupení Svazu průmyslu a dopravy ČR ve spolupráci s Městem Česká Lípa již tradiční akci s názvem Živá knihovna povolání. Po loňské online akci předčil zájem žáků posledních ročníků o prezenční akci očekávání a pro velký zájem...

31. říjen 2022
/  Kategorie: Ostatní

Žáci posledních ročníků základních škol z celého okresu Liberec prošli 10 stanovišť, kde jim firmy radily s výběrem povolání. Na každém stanovišti se žáci dozvěděli základní informace o firmě a povolování, které jim společnosti představovaly. Důraz byl kladen na to, aby vždy o práci hovořil člověk...

31. říjen 2022
/  Kategorie: Ostatní

Svaz průmyslu a dopravy ČR je signatářem Paktu zaměstnanosti Královéhradeckého kraje a ten byl spoluvyhlašovatelem prvního ročníku Společnost přátelská k zaměstnávaní osob 55+. Hlavním cílem bylo ocenit společnosti, které kladou důraz na zaměstnávání osob ve vyšším věku, mají nastaven systém...

27. říjen 2022
/  Kategorie: Ostatní

Po lednovém natáčení videí, se nám podařilo uspořádat tradiční živou knihovnu konečně za účasti žáků základních škol. Představili jsme profese nejen z průmyslu jako např. mechanik seřizovač, obráběč kovů, strojvedoucí, mechanik elektrotechnik, ale i ze stavebnictví, kde nám využití moderních...

19. říjen 2022
/  Kategorie: Ostatní

Hloubkové rozhovory jsou svým způsobem určitou formou evaluace. V našem případě se jedná o evaluaci aktuálního stavu sociálního dialogu v České republice. Není to poprvé, kdy využíváme tuto metodu, abychom zjistili, jak vnímají zástupci sociálních partnerů na regionální, odvětvové a národní úrovni...

19. říjen 2022
/  Kategorie: Ostatní

Firmám novinky v exekucích, které přinesla novela z roku 2021, práci neusnadnily. Ukázalo to dotazování Svazu průmyslu a dopravy ČR mezi více než 160 členskými firmami. Novela předpisů sice přinesla paušální náhradu nákladů za správu exekucí pro zaměstnavatele, 85 % respondentů ale tento institut...