15. září 2021
/  Kategorie: Ostatní

Svaz průmyslu a dopravy se znepokojením sleduje nejnovější vyjádření ministryně práce a sociálních věcí ve věci kontrol ve firmách.

Svaz průmyslu a dopravy opakovaně a veřejně plně podporuje fungování kontrol Státního úřadu inspekce práce a uvádí, že kontrolní činnost, kterou předvídá zejména...

14. září 2021
/  Kategorie: Ostatní

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) zvýší motivaci všeobecných praktických lékařů k očkování proti SARS-2 COVID-19. Třetí největší zdravotní pojišťovna v ČR navýší úhradu očkování praktickým lékařům za všechny doposud nenaočkované dospělé pojištěnce.

„K příslušnému...

9. září 2021
/  Kategorie: Ostatní

Základní povinnosti v souvislosti s pracovní dobou a dobou odpočinku stanoví zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP). Na základě zmocnění obsaženého v § 100 odst. 1 je v dopravě je účinné nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců...

27. srpen 2021
/  Kategorie: Ostatní

„Vítězství v národním kole Evropské ceny za podporu podnikání si velice vážíme, neboť je oceněním naší dlouhodobé práce s podnikatelským sektorem. Zároveň je také motivací pro realizaci dalších aktivit nejen v oblasti podpory podnikatelského sektoru, ale například i podpory spolupráce podnikání a...

27. srpen 2021
/  Kategorie: Ostatní

Kraj Vysočina dlouhodobě podporuje rozvoj podnikatelského prostředí na svém území. Od roku 2019 realizuje řadu vlastních aktivit, případně finančně podporuje aktivity partnerů, které se zaměřují nejen na digitální transformaci místních podnikatelských subjektů, ale také na integraci používaných...

24. srpen 2021
/  Kategorie: Ostatní

Hospodářská komora České republiky podporuje ukotvení mistrovských zkoušek do zákona, který aktuálně projednává vláda.

Největší podnikatelská organizace, která zastřešuje řemeslné cechy napříč obory, je přesvědčena, že mistři přispějí ke zvýšení prestiže řemesel, pomůžou k náboru mladých učňů do...

23. srpen 2021
/  Kategorie: Ostatní

Mistrovská zkouška není jen nostalgickou reminiscencí na zlatý věk řemesel, mistry, tovaryše a učedníky. Pokud se podaří provést legislativním procesem návrh novely zákona o Hospodářské a agrární komoře, měla by se do Česka již brzy vrátit jako běžný prvek. Čemu vlastně mistrovská zkouška slouží a...

23. srpen 2021
/  Kategorie: Ostatní

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) připravilo změnu zákona o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, a tím zavedení mistrovské zkoušky. Chce tak vyřešit fakt, že absolventi odborných škol nemají možnost formálně doložit, že jsou mistry svého oboru.

V Česku zatím neexistuje oficiální...