8. prosinec 2021
/  Kategorie: Ostatní

Bez kvalitních zaměstnanců, kteří dokážou kriticky myslet a sami přicházet s novými nápady, se úspěšná firma neobjede. Vědí to i v jihomoravské Fosfě. Průběžné vzdělávání lidí tvoří důležitou část firemní DNA. Proto už v roce 2009 firma založila Fosfa Academy. Jejím patronem se stal uznávaný ekonom...

7. prosinec 2021
/  Kategorie: Ostatní

Projekty na podporu celoživotního vzdělávání už v Česku fungují. Například společnost IBM pracuje v tuzemsku na dvou programech, které dospělým i studentům pomáhají získat lepší kvalifikaci.

Z horníka třeba datovým analytikem. I takovou kariérní změnu umožňuje lidem platforma celoživotního...

6. prosinec 2021
/  Kategorie: Ostatní

Vůbec poprvé se olomoucké hejtmanství rozhodlo ocenit ty, jež se chovají společensky odpovědně. Soutěž byla určená organizacím jak podnikatelského, tak i veřejného sektoru, včetně škol a obcí. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo v prostorách olomoucké Pevnosti...

2. prosinec 2021
/  Kategorie: Ostatní

V rámci projektu Kompetence 4.0 byla zpracována Analýza zahraničních studií a trendů na trhu práce, která je jedním z východisek pro Metodiku mapování budoucích kompetencí trhu práce. Uvedený podklad podrobně analyzuje zahraniční studie a trendy na trhu práce, jejichž těžištěm je sledování dopadů...

2. prosinec 2021
/  Kategorie: Ostatní

Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar byl zvolen viceprezidentem Konfederace evropského podnikání BusinessEurope. Funkce se ujme v lednu příštího roku. BusinessEurope je největším evropským zaměstnavatelským svazem.

Do funkce Špicara nominovalo prezidium Svazu průmyslu...

1. prosinec 2021
/  Kategorie: Ostatní

Projekt Do praxe bez bariér je naše srdcová záležitost, s jehož realizací jsme začali na podzim roku 2018. Hlavním cílem je zvýšit zaměstnatelnost mladých lidí se zdravotním postižením nebo s nižším středním odborným vzděláním ze speciálních a praktických středních škol v Královéhradeckém kraji...

1. prosinec 2021
/  Kategorie: Ostatní

Liberecký VÚTS letos slaví 70. výročí od svého založení. Na kontě má stovky unikátních technologických řešení pro firmy z celého světa. Vyvíjí technologie a výrobní stroje například pro automobilový, textilní, letecký či sklářský průmysl. S výsledky jejich práce se setkává i široká veřejnost...

1. prosinec 2021
/  Kategorie: Ostatní

Svaz průmyslu a dopravy ČR na svém Sněmu ocenil i letos zástupce českého průmyslu. Moravskoslezský kraj opět potvrdil své postavení výkladní skříně tuzemského průmyslu.
Cenu za rozvoj průmyslu a regionu získala společnost TATRA TRUCKS. Legendární česká značka vyrábí vozidla již 171 let a patří mezi...