23. září 2019
/  Kategorie: Ostatní

Celkem 24 zaměstnavatelů a 15 škol se představí na už 5. ročníku Burzy práce a vzdělání v Přerově. Akce proběhne v úterý 24. září 2019 v Hotelu Jana (Koliby 2) od 9.00 do 16.00 hodin. Na její organizaci se spolupodílí Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Přerově, Okresní hospodářská komora Přerov a Svaz...

20. září 2019
/  Kategorie: Ostatní

Memorandum o zřízení Národního rozvojového fondu podepsali zástupci státu a čtyř soukromých bank.

Jde o zásadní krok, jehož cílem je vytvořit podmínky pro realizaci dlouhodobých investičních potřeb státu v oblasti infrastruktury. Zúčastněné banky jsou Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka a...

18. září 2019
/  Kategorie: Ostatní

České ručičky jsou největší přehlídkou řemesel a řemeslných oborů v České republice. Naším cílem je popularizace učňovského školství v očích mladých lidí, jejich rodičů, učitelů i široké veřejnosti. Věříme, že řemeslo má svou budoucnost a že hraje a bude hrát významnou, ba nezastupitelnou roli v...

18. září 2019
/  Kategorie: Ostatní

Vodárenská společnost SmVaK Ostrava zahájila už pátý ročník vzdělávacího programu pro děti o významu vody pro člověka a životní prostředí Strom života. Druhým rokem poběží program Planeta Oxidian, který je určený pro nejvyšší ročníky základních škol. Zájem škol o oba programy je...

18. září 2019
/  Kategorie: Ostatní

Ostravská huť, která od července nese název Liberty Ostrava, se i tento rok postará o odbornou praxi a technické vzdělávání v reálném pracovním prostředí pro učně z několika škol na Ostravsku. Jde o součást pilotního projektu odborné přípravy učňů s prvky duálního vzdělávání, na němž spolupracuje...

18. září 2019
/  Kategorie: Ostatní
Začátkem září proběhl na Svazu průmyslu a dopravy ČR ve spolupráci s Agenturou pro podnikání seminář věnovaný aktuálním dotačním příležitostem. Na semináři byli blíže představeny programy podpory Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, které účastníkům semináře mohou...
18. září 2019
/  Kategorie: Ostatní

V Olomouckém kraji probíhá další ročník Burz práce a vzdělání. Ta první proběhla už ve čtvrtek 12. září 2019 v Jeseníku od 9.00 do 16.00 hodin na SOŠ a SOU strojírenském a stavebním Jeseník, Dukelská 1240 (budova eMko). Burzu pořádala Okresní hospodářská komora Jeseník ve spolupráci s Úřadem práce...

17. září 2019
/  Kategorie: Ostatní

PLATY VE STÁTNÍ SPRÁVĚ

„Pokud mají růst platy úředníkům, pak maximálně o inflaci. Nezapomínejme, že letos vzrostly platy zaměstnancům státu často i o více než o 10 %. Nelze růst tempem předchozích let a určitě není ideální ani motivující dávat plošně všem stejně. Naopak u učitelů chceme, aby vláda...