30. červen 2021
/  Kategorie: Ostatní

Už rok se firmy v Česku musejí prát s koronavirem. Nejen výroba, ale i personalistika a práce s lidmi ve firmách se vlivem pandemie změnila. „HR musí být více flexibilní, reagovat na změny, vyhlášky a více komUnikovat individUálně směrem k zaměstnancům,“ říká Kateřina Nogolová, personální ředitelka...

29. červen 2021
/  Kategorie: Ostatní

Vzhledem k epidemiologické situaci proběhly Živé knihovny online formou. Po každé prezentaci firmy měli žáci možnost se zástupců společnosti ptát přes chat nebo prostřednictvím mikrofonu. Všichni účastníci apelovali na skoro tisícovku žáků, kteří se zúčastnili živých knihoven povolání, jak důležitá...

23. červen 2021
/  Kategorie: Ostatní

Svaz průmyslu a dopravy ČR v pondělí 21. června znovu hájil zájmy zaměstnavatelů na tripartitě. S vládou a odbory řešil především aktuální stav epidemické situace a doporučení dalšího postupu, návrh státního rozpočtu na rok 2022 a evropskou i českou minimální mzdu. Viceprezident Svazu Jan Rafaj...

21. červen 2021
/  Kategorie: Ostatní

V rámci Národního centra „Průmysl 4.0“ byla založena platforma „Stavebnictví 4.0“, jejíž ambicí je spojit výzkumná pracoviště, zejména na technických univerzitách, s progresivními stavebními firmami a nabídnout prostor pro vzájemnou spolupráci.

Bude se tak dít nejen v prostorách Českého...

18. červen 2021
/  Kategorie: Ostatní

Všichni ústavní činitelé, poslanci i senátoři, by měli odložit předvolební, volební i povolební spory a připravit naši zemi na nadcházející období po pandemii. Česká republika má za sebou tři náročné covidové vlny. Podle Svazu průmyslu by však bylo krátkozraké myslet si, že jsme v cíli. Svaz...

16. červen 2021
/  Kategorie: Ostatní

Evropa potřebuje, aby byl Akt o digitálních službách (DSA) jasný, škálovatelný, aby bylo možné vybudovat ambiciózní, silný a spravedlivý jednotný digitální trh. Tato výzva zazněla během dnešní online akce pořádané Svazem průmyslu a dopravy ČR a místopředsedkyní Evropského parlamentu Ditou...

15. červen 2021
/  Kategorie: Ostatní
Jaký je aktuální stav duálního vzdělávání a jaké další kroky se plánují? Jaké zkušenosti s prací se studenty v projektu duálního vzdělávání mají české firmy a co se osvědčilo na Slovensku? Nejen na tyto otázky odpoví odborná konference Svazu průmyslu, která se uskuteční
9. červen 2021
/  Kategorie: Ostatní

Bipartitní dialog na úrovni odvětví, zkráceně BIDI nebo také diskusní setkání konzultantů za odvětvové a odborové svazy. Myšlenka podpořit sociální dialog na úrovni odvětví se objevila na podzim roku 2013 a odtud byl už jen krůček k její realizaci. Od té doby proběhlo už 80 setkání platformy a...