Firma HENNLICH prošla od svého založení v roce 1922 dramatickým vývojem a velkými zvraty. V roce 1948 byla znárodněna a teprve vlivem společenských změn se v roce 1991 její majitelé rozhodli rozšířit své aktivity z Rakouska také do Československa. Od té doby se firma stala důležitým dodavatelem pro průmyslové podniky. Portfolio celkem sedmi odštěpných závodů a tří divizí firmy je velmi pestré a obsahuje několik tisíc položek. Patří do nich vedle těsnění také pružiny, trysky, potrubní spojky, kompenzátory, čerpadla, měření průtoku, hladiny, tlaku a teploty, zařízení pro průmyslový elektrický ohřev, energetické řetězy, lineární vedení, kluzná ložiska, rychlospojky, krytování, nakládací zařízení, centrální mazání, tepelná čerpadla, kapilární rohože, chlazení budov, rozdělovače, výměníky či zásobníky. Firma zaměstnává na 250 zaměstnanců při tržbách přes 800 mil. Kč. Původní zakladatel společnosti, Hermann Hennlich se vždy choval k pracovníkům nad rámec povinností a v tomto smyslu firma pokračuje dodnes. Za svou příkladnou činnost a vynikající výsledky obdržela řadu ocenění regionálního a celostátního významu (např. v roce 2016 Vodafone Firma roku v Ústeckém kraji a Vodafone Odpovědná firma Ústeckého kraje, Společnost přátelská rodině).

Baby club jako součást firemní kultury

„Kdo chce - hledá způsoby, kdo nechce - hledá důvody!“, říká Petra Sýkorová Červinková, projektová manažerka firmy HENNLICH, když hodnotí vznik a vývoj firemního zařízení pro děti. Hennlich Baby Club (HBC) slouží rodičům a jejich dětem v rozmezí 1,5 do 6 let. Ti nejmladší obvykle nenajdou pro své děti umístění ve školkách či jeslích v regionu, což je následně limituje ve snaze vrátit se zpět do zaměstnání co nejdříve a přitom mít jistotu, že je o jejich děti dobře postaráno. Litoměřická firma bere rodinu jako přirozenou věc a součást života každého ze svých zaměstnanců. Prorodinná politika je součástí dlouhodobé koncepce firmy a vychází přímo z vize společnosti. A tak je zřejmé, že pro založení firemního předškolního zařízení byla celá řada impulzů.

Baby Club vznikl v roce 2012 a je provozován s výchovně vzdělávacím konceptem prvků Montessori - environmentální výchovy, logopedie, angličtiny a rodiny. Jeho kapacita je dvanáct dětí a provozován je celoročně, tedy i v době prázdnin. Nachází se přímo v areálu společnosti - v krásném, světlém, moderně vybaveném prostoru. K dispozici je také malá předzahrádka s prolézačkami a pískovištěm a vlastní Bio zahrádka pro pěstování různých plodin.

V roce 2013 byly proškoleny pečovatelky HBC v oblastech právního a výchovně-psychologického poradenství. HBC ve spolupráci s HR slouží jako místo pro poradenství a podporu rodičů před odchodem na mateřskou a rodinnou dovolenou, pomáhá i v případě výchovných problémů jejich dětí. Nad rámec běžného provozu jsou rodičům a jejich dětem nabízeny kroužky a prázdninové programy. Významnou roli sehrává HBC i jako nástroj pro síťování rodičů.

Vzhledem k nízkému průměrnému věku zaměstnanců a tomu, že ve firmě působí téměř polovina žen, na mateřské a rodičovské dovolené je průběžně zhruba 15 % z nich. V minulosti vedení zaznamenávalo řadu případů, kdy se maminky chtěly vrátit dříve do zaměstnání, ale vzhledem k nemožnosti umístit své dítě do vhodného zařízení zůstávaly doma po celou dobu rodičovské. Při plánování dostavby areálu přišlo rozhodnutí o vybudování prostor také pro HBC. Navíc v té době nastala příležitost podat žádost o „evropské“ prostředky sloužící na zřizování firemních zařízení péče o děti. A tak byly finančně zajištěny první dva roky provozu. S minimální prolukou, kdy HBC musela firma plně hradit ze svého zisku, naštěstí přišla změna zákona a možnost částečných daňových úlev pro firmu v případě zřizování tzv. firemní dětské skupiny. Rodiče dnes připlácí na poskytované služby zhruba 1/5 skutečných nákladů, ale i tak musí firma značnou část nákladů (cca 1 mil. Kč ročně) stále hradit ze svého zisku. To je asi hlavní problém, proč s podobným opatřením řada ostatních firem váhá.

V celém procesu zřízení HBC hrála jako obvykle velmi významnou roli oblast komunikace. Myšlenka vzešlá z vrcholového vedení byla prostřednictvím porad vedení předávána mezi zaměstnance. Byl ustanoven realizační tým, který pravidelně informoval o přípravě, postupu a realizaci projektu. Mezi zaměstnanci byl proveden průzkum zájmu, vytvořena první propagační brožura Baby Clubu. Informace o záměru vedení byly předávány i na informačních celofiremních poradách (tzv. Snídaních se šéfem). Věci samotné posloužily i nástěnky, cílené e-maily i dny otevřených dveří Baby Clubu.

Informační kampaň probíhala i směrem k veřejnosti a ostatním zaměstnavatelům vytvořením webové stránky „Odpovědnost HENNLICH“, byly uspořádány workshopy pro zaměstnavatele na dané téma včetně mediální kampaně (tisk a regionální TV), bylo natočeno několik spotů k dané tématice jako příklad praxe, společnost se úspěšně zúčastnila soutěží typu Firma roku, Odpovědná firma roku, Společnost přátelská rodině. Projekt HENNLICH přeje rodině se dokonce umístil mezi TOP 5 HR projekty roku. Informace o HBC jsou dnes poskytovány i formou příspěvků do publikací a on-line komunikace na firemním facebooku, zaměstnanci HBC přijímají účast na panelových diskuzích, workshopech, konferencích, odborných kulatých stolech, jsou poskytovány individuální konzultace a prohlídky Baby Clubu. Firma vydala i brožuru HENNLICH přeje rodině.

Baby Club je nyní přirozenou součástí firemní kultury. V červenci 2018 oslavil už šest let provozu. A za takovou dobu už je možné zhodnotit přínosy. Ty jsou velmi pozitivní, a to jak v hodnocení zaměstnanců, nízké fluktuaci, nižších nákladech na nábor a zaškolování nových zaměstnanců, vysoké návratnosti maminek po mateřské/rodičovské dovolené, zásadně roste povědomí o firmě u zákazníků a veřejnosti právě díky tomu, jak se HENNLICH nadstandardně stará o své zaměstnance.

Rovné příležitosti jsou v EU velké téma a firma HENNLICH může být inspirací pro ostatní v tom, jak může podnikatelský subjekt měnit své okolí.

Autor: Martin Štainer