Státní úřad inspekce práce (SÚIP) zaevidoval v průběhu 1. čtvrtletí letošního roku celkem 7 180 kontrol u zaměstnavatelů. Inspektoři v tomto období uložili 677 pokut v celkové výši téměř 30 milionů Kč. Nejvíce uložených pokut spadá do oblasti pracovních vztahů a podmínek, evidence za 1. čtvrtletí 2012 udává 369 takových pokut v celkové výši přes 13 milionů korun. Narůstá ovšem i počet pokut uložených v rámci kontroly vyplývající ze zákona o zaměstnanosti. V průběhu 1. čtvrtletí 2012 SÚIP evidoval 65 takových pokut celkem za více než 6 milionů korun.

V oblasti kontroly nelegálního zaměstnávání SÚIP velmi dobře spolupracuje s cizineckou policií. V rámci březnových kontrol prodejních stánků v Praze reagovali příslušníci této policejní složky na výzvy oblastního inspektorátu práce okamžitým operativním vysláním hlídek, které tak aktivně napomáhaly při realizaci kontroly.

S důrazem na preventivní působení poskytují orgány inspekce práce zejména bezplatné základní poradenství v intencích zákona o inspekci práce. V průběhu 1. čtvrtletí 2012 se na jednotlivá pracoviště inspekce práce obrátilo celkem 19 242 zájemců s dotazem či potřebou zkonzultovat určitý problém z oblasti pracovněprávních vztahů či z oblasti bezpečnosti práce.

-pda-

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit