Tuzemský trh práce zažil v úterý významnou událost. V Domě odborových svazů v Praze byla podepsána mimořádná smlouva o rámcové spolupráci mezi Odborovým svazem KOVO a Asociací poskytovatelů personálních služeb (APPS). Jedná se historicky o první smlouvu tohoto druhu uzavřenou mezi odbory a zástupci personálních agentur. Uvedl to server Esondy.cz.

Jde o průlomový kontrakt, jehož cílem je aktivní spolupráce odborů a poskytovatelů agenturního zaměstnávání, prosazování důstojných pracovních podmínek a potírání nelegálních forem zaměstnávání.

Naším cílem je kultivovat prostředí agentur práce aby se i ti, kteří pro ně pracují, měli tak dobře, jako lidé v klasických pracovních poměrech,“ řeklna ti skové konferenci Josef Středula, předseda OS KOVO.

Když v roce 2004 přišel český parlament s nápadem pustit na trh práce agentury, nikdo netušil, co všechno se odehraje. Od té doby se udála spousta věcí, trh prakticky nebyl regulovaný, takže dnes je v Čechách přes 1558 agentur práce, zatímco Polsku s daleko větším pracovním trhem stačí 18 agentur. Docházelo i k vydírání agenturních pracovníků, dokonce k naprosto neuvěřitelným praktikám, kdy zahraniční zaměstnance zavírali, brali jim pasy, dělali z nich novodobé otroky. Snažili a snažíme se dělat co nejvíce pro to, aby agentury byly lidštější. A časem i některým agenturám začaly extrémní praktiky vadit. Proto jsme uzavřeli smlouvu s APPS, která je největším sdružením nejvýznamnějších agentur práce u nás, objemem služeb tvoří téměř polovinu trhu agenturního zaměstnávání a sdružuje agentury, které považujeme za serióznější,“ uvedl Středula.

Podpis rámcové smlouvy o spolupráci s odbory představuje významný krok pro segment agenturního zaměstnávání. Předcházela tomu řada konstruktivních jednání zástupců APPS a odborů. Asociace sdružující poskytovatele služeb agenturního zaměstnávání dlouhodobě na trhu bojuje za čistotu a transparentnost agenturního zaměstnávání,“ řekla prezidentka APPS Jaroslava Rezlerová.

Jak dále uvedla, Asociace agentur čerpá z Evropy zkušenosti, jak má správně fungovat flexibilní trh práce, jehož významnou součástí jsou právě agentury práce. „Bohužel v České republice ještě stále existuje obrovský černý trh s dočasným zaměstnáváním, kde jsou poškozováni zejména zaměstnanci. A právě zde čekáváme od smlouvy o spolupráci s odbory velký posun v potírání černého trhu díky sdílení informací a úzké spolupráci,“ dodala Rezlerová.

Odbory i agentury se shodnou v názoru, že státní orgány by měly vystupovat proti zneužívání pracovního trhu a zaměstnanců daleko důrazněji. Uvítali, že nová ministryně práce a sociálních věcí Marksová historickou dohodu uvítala a přislíbila společné jednání o tom, jak černému trhu účinněji čelit.

Na otázku, proč se Asociace agentur rozhodla spolupracovat s odbory, a jak vnímá dialog s odbory, Jaroslava Rezlerová uvedla, že dialog je důležitou součástí podnikání.

Evropská konfederace agentur práce, jejímž členem APPS velmi intenzivně vede dialog s odbory na evropské úrovni, konkrétně s nadnárodní odborovou centrálou IndustriAll. Je potřeba neustále vysvětlovat a komunikovat. Dlouhodobé výzkumy z jednotlivých evropských zemí potvrzují, že agentury práce dlouhodobě vytvářejí významný počet pracovních míst a že dočasné přidělení je efektivním nástrojem pro získání trvalé práce v průměru pro každého druhého až třetího agenturního zaměstnance. Věříme, že naše spolupráce napomůže zprůhlednit agenturní trh práce, zefektivní kontroly dodržování legislativy a přinese prospěch všem, tedy zaměstnancům, agenturám i firmám,“ řekla Rezlerová.

Smlouva nám umožní, abychom společně důsledně dbali na dodržování právních předpisů a aktivně získávali informace o každém porušování právních předpisů na úseku agenturního zaměstnávání. Naším společným cílem je zamezit poškozování zájmů a práv zaměstnanců a zachování dobrého jména APPS a všech poskytovatelů personálních služeb chovajících se v souladu s právními předpisy,“ vysvětlil předseda OS KOVO Josef Středula.

Portál Esondy.cz připomíná, že agenturní zaměstnávání je formou tzv. flexibilního zaměstnání. Jde o dočasné umístění zaměstnance agentury práce ve firmě na základě pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti. Podnik nepřijímá takové zaměstnance do pracovního poměru, pouze si je „pronajímá“ na nějakou dobu. Jde například o sezonní pracovníky, studenty nebo rodiče na rodičovské dovolené.

Asociace poskytovatelů personálních služeb funguje v ČR již 12 let. Je největším sdružením nejvýznamnějších agentur práce u nás, které v současnosti sdružuje 27 členů. Objemem služeb tvoří téměř polovinu trhu agenturního zaměstnávání v ČR, je členem významných svazů a asociací, podporuje a podílí se na rozvoji trhu práce v České republice. K tomuto účelu sestavila „Zlaté standardy HR služeb dle APPS“.

Myslíte si, že výše uvedená dohoda pomůže omezit černý trh práce?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit