Mladí lidé v ČR se příliš nevěnují studiu některých oborů, které mají velkou budoucnost. Pro pardubickou firmu Nanopharma, která hledá nové posily do výzkumných týmů, je tak složité najít zaměstnance. Uvedl se server Novinky.cz.

Přírodovědné obory mladé lidi podle předsedkyně představenstva Nanopharmy Liliany Berezkinové ke studiu stále příliš nelákají. Odborníků se znalostmi chemie, biologie, nanomateriálů a biomedicínského inženýrství je proto málo. Nanotechnologická firma spolupracuje například na výzkumu posílení imunity.

Není příliš z čeho vybírat. Je třeba si také uvědomit, že při studiu výše zmíněných oborů jsou studenti vedeni spíše k další akademické kariéře, například doktorandskému studiu. Jen málo z nich dokáže své znalosti potom uplatnit v komerčním prostředí a zvyknout si na jiný styl a tempo práce,“ uvedla Berezkinová.

Spolupracovníky proto vyhledává firma už na vysokých školách. Vývoj nanovláken má v tuzemsku asi dvacetiletou historii. Ve zdravotnictví se stala potenciálním produktem zhruba před deseti lety. Z 90 procent se Nanopharma soustředí právě na medicínu. Nanotechnologických firem je v ČR poměrně dost, ale vzájemně si prý podle Berezkinové nekonkurují.

Každý máme víceméně jiný druh materiálu, různé aplikační obory a jiné strategie,“ dodala.

Vyvinout a uvést na trh nový výrobek trvá tři roky až pět let. Firma využívá zvlákňovací zařízení, která vymysleli a sestavili odborníci z klastru Nanoprogres. Spoluzakladatelem seskupení je i Nanopharma. Na přístrojích například vyrábí koaxiální nanovlákna, která jsou schopná přenášet vysoké koncentrace léčiv.

Klastr slouží jako platforma kolektivního výzkumu 19 malých a středních podniků a výzkumných pracovišť. Nanopharmě pomáhá realizovat inovace za sníženého rizika i nákladů, což nám dává značnou konkurenční výhodu,“ řekla Berezkinová.

Ačkoli je firma z Pardubic, výzkumnou základnu má v Liberci a většina ze zaměstnanců firmy jsou absolventi Technické univerzity. Zákazníky má Nanopharma v soukromém i veřejném sektoru v Evropě, USA a Austrálii. V současnosti pracuje na dvou grantových projektech. Jedním z nich je regenerace brzlíku.

Je to nesmírně náročný projekt, na kterém pracujeme s mnoha světovými výzkumnými týmy. Snažíme se na nanovlákenných matricích vypěstovat brzlíkový organoid, který by u pacientů se sníženou imunitou mohl po transplantaci znovu nastartovat imunitní systém,“ uvedla Berezkinová.

Společnost Nanopharma vznikla v roce 2008. První roky pracovala na vývoji technologií a patentech. Expandovat začala před dvěma lety. Firma je součástí skupiny SinBio, kterou založila investiční skupina Sindat. Jde o uskupení několika českých inovativních biotechnologických firem zaměřených na výzkum, vývoj a zavádění nových terapií kombinujících kmenové buňky a nanomateriály v oblasti veterinární i humánní medicíny.

Chtěli byste pracovat ve výzkumu?

Řekněte nám o tom pod tímto článkem nebo na Facebooku.

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit