Zrušení karenční doby je jedním z bodů programového prohlášení vlády a přesto, že Svaz průmyslu a dopravy dlouhodobě vyjadřuje na jednáních tripartity i s poslanci a senátory nesouhlas většiny svých členů s tímto krokem podpořený i dalšími organizacemi podnikatelů v ČR, vše nasvědčuje tomu, že se tento krok podaří prosadit.

Proto se snažíme s vládou jednat o takových opatřeních, která by dopady tohoto rozhodnutí na zaměstnavatele co nejvíce zmírnila.

Ke zmapování současné situace ve Vašich firmách a nalezení optimálního řešení jsme připravili dotazník, který naleznete pod odkazem https://im.spcr.cz/survey/index.php?sid=61736&lang=cs  do 29. dubna 2016.

Před vyplněním dotazníku doporučujeme projít pdf verzi dotazníku. Je možné, že ve Vašem případě bude u některých otázek nezbytná součinnost kolegy/kolegyně z Vaší společnosti.

Jsme si vědomi toho, že dotazník je velmi obsáhlý a jeho vyplnění Vám zabere více času. Věříme ale, že Vaše odpovědi pomohou nalézt řešení, které bude minimalizovat následky případného zrušení karenční doby pro zaměstnavatele.

Děkujeme za Váš čas věnovaný dotazníku!

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit