Firmám chybí zaměstnanci a poptávka firem po těch vysoce kvalifikovaných stále stoupá. Tlačí proto na vládu, aby volná místa mohli pokrýt cizinci. Řešením této nelehké situace může být projekt Ukrajina, který na konci loňského roku spustilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Odbory jsou ale zásadně proti.

Projekt Ukrajina

V listopadu 2015 schválila Vláda ČR projekt "Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny", jehož cílem je dosáhnout časových úspor při přijímání a vyřizování žádostí pro specialisty z Ukrajiny. Tento projekt umožňuje získat až pro 500 vysoce kvalifikovaných specialistů ročně rychlejší vyřízení víz a jejich žádostí o zaměstnanecké, respektive modré karty na zastupitelském úřadu a velvyslanectví ČR na Ukrajině.

Jaké jsou podmínky pro zařazení do projektu? Nezbytností je předchozí nahlášení volného pracovního místa do evidence Úřadu práce, kde toto místo není obsazeno po dobu 30 dnů uchazečem z ČR. Důležitou a nezbytnou součástí pro podání žádosti o zapojení do projektu je získat doporučení od podnikatelských reprezentací. Podrobnosti k žádosti a další doplňující informace k podání žádosti do projektu naleznete zde.

Poptávka po technických specialistech v České republice stále stoupá. Také z tohoto důvodu projekt zjednodušuje nabírání pracovníků z Ukrajiny právě v situaci, kdy není možné vhodné zaměstnance najít na českém trhu práce.

Pilotní projekt ministerstva již využily např. společnosti Škoda Auto, IBM, Škoda Electric či Siemens.

Rozšíření projektu Ukrajina

V současné době se jedná o rozšíření projektu "Zvláštní postupy pro zaměstnance z Ukrajiny" o část B, která se týká středně a nízko kvalifikovaných pracovníků z Ukrajiny.

Důvodem je velká poptávka firem na obsazení těchto pracovních pozic, které se nedaří obsadit pracovníky z ČR (např. řidič, šičky, svářeči aj.).

Podle Asociace exportérů, která udělala průzkum mezi svými firmami, na českém pracovním trhu chybí až 70 tisíc dělníků. Na nedostatek zaměstnanců si nestěžují pouze exportéři. Podle Svazu průmyslu a dopravy ČR při současné rekordní zaměstnanosti firmy nabízí více než 100 tisíc volných pracovních míst, která nemají jak obsadit.

Nedostatek pracovníků aktuálně řeší výrobce tkanin pro gumárenský průmysl Kordárna Plus. "Chybí nám padesát lidí, což řešíme přesčasy, ale musíme také odmítat zakázky," řekl generální ředitel Martin Prachař. Firma má přes pracovní agentury zkušenosti s bulharskými a rumunskými zaměstnanci.

Společnost ŽĎAS, a.s. řeší nedostatek zaměstnanců také pomocí zaměstnávání cizinců, kteří ve společnosti pracují převážně na dělnických pozicích nebo také formou dočasného přidělení zaměstnanců prostřednictvím agentur práce.

Společnost Mubea, s.r.o. má se zaměstnáváním cizinců bohaté zkušenosti. Zahraniční pracovníci zde pracují na všech úrovních. Jako příliš komplikovaný, nákladný a administrativně zatěžující vnímá Mubea povolovací proces pro cizince ze třetích zemí (např. oficiální překlady všech dokumentů, zejména pak nostrifikace vzdělání). Jako zbytečnou vidí firma ohlašovací povinnost na cizinecké policii pro vyslané zaměstnance, zejména "udělování povolení" spojené s posuzováním místa, kde se cizinec zdržuje, zvláště když se jedná a členské země EU.

Odbory jsou proti

Dlouhodobě proti záměru rozšířit projekt Ukrajina vystupuje Českomoravská konfederace odborových svazů. Odbory se obávají dopadů na méně kvalifikované profese, protože na Ukrajině je cena práce na těchto pozicích až šestkrát nižší. Podle Josefa Středuly, předsedy ČMKOS, se za voláním po nedostatku zaměstnanců skrývá zájem zakonzervovat u nás nízkou cenu práce, s čímž zaměstnavatelé absolutně nesouhlasí.

Návrh řešení

V současné době na český trh práce přichází zhruba 1200 zaměstnanců z Ukrajiny ročně. Tuto kvótu by předsednictvo Tripartity chtělo zvýšit na počet 3000 s tím, že nebude trvat na předem vydefinovaných pozicích.

Svaz průmyslu a dopravy ČR bude i nadále usilovat o rozšíření pilotního projektu Ukrajina o část B. SP ČR rovněž zveřejnil na svých oficiálních webových stránkách k tomuto stanovisko.

-lhe-

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit