Podle Českého statistického úřadu vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda ve 3. čtvrtletí 2017 oproti stejnému období předchozího roku o 6,8 %. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 2,5 %, reálně se tak mzda zvýšila o 4,2 %. Medián mezd činil 25 181 Kč.

„Růst mezd o 6,8 % odpovídá růstu českého HDP i předpokládané inflaci. Upozorňuji, že se ale nejedná o zvýšení, kterého by dosahovala každá firma. Růst mezd totiž závisí na rozvoji v jednotlivých oborech. Rychleji rostou ve firmách, které mají ve střednědobém horizontu nasmlouvané zakázky s vyšší přidanou hodnotou. To vidíme například v automobilovém průmyslu, strojírenství, v oblastech, kde se využívá automatizace, nebo v nových oborech, jako je IT,“ komentuje Jan Rafaj, 1. viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Zdroj: www.spcr.cz

-lhe-

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit