Mimořádné odměny představovaly v prvním čtvrtletí tohoto roku průměrně 6,4 % výdělků všech zaměstnanců v České republice. Ukazují to data z Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV) za leden až březen 2018. Největší podíl na výdělcích měly odměny v oblasti výroby a rozvodu elektřiny, plynu a tepla, v průměru to bylo 20,8 %. Na druhém místě je oblast peněžnictví a pojišťovnictví, ve které odměny tvořily průměrně 18,6 % výdělků, následuje oblast informačních a komunikačních činností (13,2 %).

Ve mzdové sféře představovaly mimořádné odměny 7,2 % průměrné mzdy, zatímco v platové sféře jen 2,6 % průměrného platu. Ve mzdové sféře byl vysoký podíl mimořádných odměn zaznamenán v již zmíněných odvětvích, dále například v odvětví „činnosti v oblasti nemovitostí“. Zde odměny činily průměrně 8,6 % mzdy.

Nejmenší podíl na výdělcích ve mzdové sféře měly mimořádné odměny v zemědělství, lesnictví a rybářství (v průměru 2,7 % mzdy) a v odvětví zdravotní a sociální péče (3,4 %).

V platové sféře se podíl mimořádných odměn nacházel nad průměrem celé sféry ve vzdělávání (3,9 %) a v oblasti zdravotní a sociální péče (2,7 %). Naopak u zaměstnanců pracujících v kulturních, zábavních nebo rekreačních činnostech to bylo v průměru jen 1,2 %.

Zdroj: www.e-sondy.cz 

-lhe-

 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit