Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Českou správou sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ) vyhodnotilo první měsíc fungování eNeschopenek. Čísla vydaných pracovních neschopností odpovídají lednovému průměru. Celkem bylo k 28. 1. 2020 vydáno přes 208 tisíc elektronických neschopenek. Z analýzy vyplývá, že v průměru je denně vystavováno zhruba 10 tisíc eNeschopenek. Průměrný počet nově vystavených papírových neschopenek se pohybuje okolo 3 % z celkového objemu neschopností. ČSSZ do této doby neuplatnila vůči lékařům ani jedinou sankci.

Co se týče fungování eNechopenky objevil se jeden problém ePortálu ČSSZ, kdy se do něj kvůli přetížení 6. 1. 2020 hůře přihlašovalo. Bylo třeba opravit jednu bezpečnostní funkcionalitu. ČSSZ reagovala okamžitě a systém se brzy vrátil do normy. Komplikace se dotkly minima lékařů. Lékařské softwary dotčeny nebyly.

8. 1. 2020 pak mohli lékaři využívající vlastní software od 9:40 hodin do 10:22 hodin zaznamenat zpomalení nebo krátkodobou nedostupnost služeb.

Někteří dodavatelé lékařského softwaru způsobili komplikace lékařům tím, že neimplementovali do aplikací možnost pracovat s eNeschopenkou před tím, než ji převzala ke zpracování ČSSZ. Drtivá většina dodavatelů tuto funkci standardně naprogramovala a nemá ji jen naprosté minimum. Tato funkce ale byla zahrnuta jako nutná součást řešení softwaru a dodavatelé ji měli do softwaru implementovat od počátku. Není tedy pravdou, co tvrdí Sdružení praktických lékařů, že bude třeba nové rozšíření softwaru.

Názory lékařů a odborníků:

„Z mého pohledu je eNeschopenka plně funkční. Zatím jsem jich vystavila jen několik, vše bylo ale velmi intuitivní a rychlé. Ke starým papírovým neschopenkám bych se rozhodně nevracela,“ uvádí Vendula Pilecká, ambulantní gynekoložka.

Po měsíci provozování registrujeme v naší nemocnici velmi dobrý ohlas ze strany zdravotníků z důvodu úspory času při vyplňování a zjednodušení administrativního procesu. Nedochází proti původní papírové formě (5 kopií) k protržení první strany ani k nečitelnosti průpisu u 4. nebo 5. kopie tiskopisu (dřívější zkušenost z původní papírové formy). V současné nové podobě se „papírově“ pracuje jen s jednou kopií. Z pozice zaměstnavatele dojde k rychlému přenosu informace o nemocném zaměstnanci a není třeba doručovat papírovou podobu neschopenky. Z pozice nemocného zaměstnance se zjednodušil postup při postoupení informace o pracovní neschopnosti svému zaměstnavateli a není třeba fyzického předání neschopenky,“ komentuje fungování eNeschopenky ředitel FN Motol Miloslav Ludvík.

„Náš dodavatel software zapracoval do programu v našich počítačích podporu vystavování eNeschopenky stejně jako dříve u eReceptu. Vystavování je velmi rychlé, spolehlivé, šetří čas lékaři i zdravotní sestře. Vytištění jedné kopie pro pacienta je rychlé. Všechny údaje se doplňují z databáze (bydliště, zaměstnavatel). Stačí několikavteřinová kontrola údajů, doplnění diagnózy a zmáčknout tlačítko odeslat. Jsem příjemně překvapen dobrým výsledkem,“ popisuje své zkušenosti lékař MEDICAR(e) s.r.o. v Hradci Králové Jiří Mašek.

Analýza fungování eNeschopenky od 1. 1. 2020

Zdroj: www.mpsv.cz

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit