Dne 26. 6. 2020 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 285/2020 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony. Zákon nabyl účinnosti 30.července 2020 s tím, že některé změny, například zavedení sdíleného pracovního místa nebo nová úprava výpočtu dovolené a náhrada újmy na zdraví, nastanou s účinností od 1. ledna 2021.

Kompromisní novela zákoníku práce, na které se shodli sociální partneři, přináší úpravy, které firmy dlouhodobě požadovaly, tedy zejména zjednodušení doručování písemností nebo zrušení vydávání zápočtového listu u dohod o provedení práce. Obsahuje také úpravy z oblasti bezpečnosti práce, ať už jde o prevenci nebo zvýšení odškodného při smrtelných úrazech.

Upravuje i nové spravedlivější počítání dovolené s ohledem na rozvržení pracovní doby či kratší pracovní úvazky. Dalším z významných témat, jimiž se novela zabývá, jsou tzv. sdílená pracovní místa. Důvodová zpráva vysvětluje, že je v souladu s koncepcí rodinné politiky i s požadavky praxe tento nový institut v podobě určité formy flexibilního režimu práce zavést, což by mělo přispět k lepšímu sladění rodinného a pracovního života zaměstnanců a vytvořit tak podmínky pro větší zapojení zaměstnanců s kratšími pracovními úvazky do pracovního procesu.

Regionální zastoupení SP ČR na podzim chystají sérii diskusních fór, která představí změny v zákoníku práce a pracovněprávní legislativně obecně. Termíny a místa konání naleznete v Kalendáři akcí na webu SociálníDialog.cz. Srdečně Vás zveme:

 • 23. září 2020 v Olomouci
 • 29. září 2020 v Ostravě
 • 30. září 2020 v Praze
 • 13. října 2020 v Plzni
 • 15. října 2020 v Brně
 • 21. října 2020 v Pardubicích
 • 22. října 2020 v Karlových Varech
 • 4. listopadu 2020 ve Zlíně
 • 10. listopadu 2020 v Českých Budějovicích
 • 12. listopadu 2020 v Jihlavě
 • 24. listopadu 2020 v Praze
 • 25. listopadu 2020 v Ústí nad Labem
 • 26. listopadu 2020 v Hradci Králové
 • 1. prosince 2020 v Liberci.

-red-

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit