Zaměstnanci, kteří třeba z rodinných důvodů nemohou docházet do práce na obvyklých osm hodin denně, mají od letoška možnost podle novely zákoníku práce podělit se o pracovní pozici. Takzvané sdílené pracovní místo umožní dvěma či více lidem se stejným pracovním zařazením pomocí zkrácených úvazků dát dohromady jedno plnohodnotné místo. Bude k tomu stačit písemná dohoda se zaměstnavatelem tak, aby byla jejich pozice v pracovní době obsazena vždy alespoň jedním z nich.

Sdílené místo je jednou ze změn v organizaci pracovních vztahů. HN je spolu s ostatními novinkami letošního roku přinášejí v dalším díle seriálu o daňových a právních změnách letošního roku. Ten připravily ve spolupráci s auditorskou firmou V4 Group.

Zaměstnavatel bude moci vytvořit pracovní pozici, o niž se budou dělit alespoň dva zaměstnanci. "Ti si po vzájemné domluvě rozvrhnou pracovní dobu tak, aby každý z nich naplnil průměrnou týdenní pracovní dobu nejdéle ve čtyřtýdenním vyrovnávacím období," popsal daňový poradce ze společnosti V4 Group Michal Jelínek.

Společný rozvrh pracovní doby musí zaměstnanci předložit v písemné podobě zaměstnavateli nejméně jeden týden před počátkem období, na něž pracovní dobu rozvrhli. Jelínek upozorňuje, že novelou zavedený institut sdíleného pracovního místa by měl umožnit lepší sladění pracovního a rodinného života zaměstnance. "A zaměstnavateli umožní efektivnější rozvržení pracovní doby," řekl Miroslav Šperka z V4 Group. Hlavní přínos spatřuje v tom, že sdílené pracovní místo umožní zaměstnavatelům, aby vyšli vstříc pracovníkům, kteří požadují kratší pracovní dobu, například při provozu na směny.

Další novinky pracovněprávních vztahů se týkají výpočtu dovolené. Novela zákoníku práce v tomto směru přináší změny, které se dotknou většiny zaměstnanců a zaměstnavatelů.

Mění dosavadní způsob výpočtu dovolené na základě odpracovaných dnů a přistupuje k novému principu, podle něhož se bude dovolená vypočítávat na základě odpracovaných hodin.

"Platí, že takto vypočítaná dovolená se zaokrouhluje na celé hodiny nahoru," uvedla daňová poradkyně V4 Group Darina Dolanská.

Zástupci zaměstnavatelů říkají, že změna jim přinese zjednodušení zejména tam, kde se nepracuje v tradičním osmihodinovém režimu. "Nárok na dovolenou totiž zaměstnancům postupně nabíhá podle počtu odpracovaných hodin, a to bez ohledu na délku konkrétní směny," uvedla PR manažerka Svazu průmyslu a dopravy Lenka Dudková.

Zdroj: www.spcr.cz 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit