Lidé se neorientují v tom, na koho se mají obracet, když jim zaměstnavatel nevyplácí mzdu kvůli finančním potížím. Velice často se totiž zaměstnanci obrací na inspektoráty práce s insolvenčním návrhem na svého zaměstnavatele, místo toho, aby zasílali podklady správnému úřadu.

Insolvenci inspektoráty práce neřeší, tato problematika totiž spadá do působnosti úřadů práce“, konstatovala Anna Slívová, vedoucí právního odboru Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský a Zlínský kraj. Vzkaz nejen zaměstnancům zazněl na Kulatém stolu na téma „Ochrana pracovních vztahů a pracovních podmínek“ , který zorganizovalo regionální zastoupení Svazu průmyslu a dopravy pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina.

Vyhověli jsme požadavkům z členské základny a uspořádali tuto akci, která se týká dodržování pracovních vztahů, zejména vznik, změna a ukončení pracovního poměru a podmínek práce, které se týkají pracovní doba, práce přesčas a noční práce,“ řekla regionální manažerka Ilona Staňková. Velkým tématem diskuze bylo oprávnění inspektorátů práce při kontrolách ve firmách a jejich zaměření. Zaměstnavatelům se totiž nezdálo, že kontroly inspektorátů práce mohou probíhat i na základě podnětu třetí osoby. „Tato skutečnost se samozřejmě ale nikomu nesděluje“, uvedla Slívová.

Přesto inspektoráty práce nemají firmy jen kontrolovat, ale poskytovat i poradenství. „O této možnosti jsem nevěděla a osobně ji vítám. Člověk nikdy neví, jaká situace nastane a bude potřebovat odbornou radu“, pochválila si Martina Benkovičová ze společnosti GEOtest Brno.

Posluchači kulatého stolu, který proběhl v Brně, si odnesli informace týkající se změn v legislativě. Bohužel tyto změny jsou platné pouze do konce roku 2011. Je to dáno rozhodnutím Ústavního soudu, který uvedl, že nebyl důvod legislativu schválit v režimu legislativní nouze.

-stan-

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit